Zakupiono sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Wóz strażacki

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał w 2018 roku dla Gminy Sokółka dotację w kwocie 8.000 złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sokółka. Powyższą kwotę rozdysponowano między OSP w Starej Kamionce i Starej Rozedrance.

Z przyznanej dotacji, w celu zapewnienia właściwej gotowości operacyjno – technicznej umożliwiającej  funkcjonowanie OSP, zakupiono nowy sprzęt. Przyznane środki finansowe  poprawiły stan wyposażenia jednostek OSP zgodnie z wymaganym normatywem.

Zakupiono następujący sprzęt:

Stara Kamionka:

  1. Ubranie koszarowe – 2 kpl.
  2. Ubranie specjalne – 2 szt.
  3. Wąż tłoczny – 2 szt.

OSP Stara Rozedranka:

  1. Ubranie koszarowe – 3 kpl.
  2. Ubranie specjalne – 2 szt.

Jednostki OSP Stara Kamionka i Stara Rozedranka, należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Do chwili obecnej OSP Stara Kamionka brała udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 38 razy,  liczy ona: 45 czynnych członków, 16 honorowych , wspierających – 1, młodzieżowa drużyna pożarnicza – 9  i drużyna kobieca  – 5.

OSP Stara Rozedranka wyjeżdżała do akcji 28 razy, w jednostce działa: 33 czynnych członków i 3 honorowych.

Z budżetu Gminy Sokółka środki na ochronę pożarową są przeznaczane na płace kierowców, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników i ich ubezpieczenie, szkolenie, amortyzację sprzętu, paliwo.

Daniel Głażewski

Skip to content