XIV Międzyszkolny Turniej Sportowy „Olimpijka”

15 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce odbył się XIV Międzyszkolny Turniej Sportowy „Olimpijka”, w tym roku będący częścią obchodów 50-lecia szkoły. Wzięło w nim udział 60 zawodników klas I-III z SP1, SP2 i SP3 w Sokółce oraz z ze szkoły w Janowszczyźnie.

Olimpijka 2018

Dyrektor szkoły pani Anna Andrzejewska oraz Zastępca Burmistrza Sokółki pan Adam Kowalczuk powitali młodych sportowców i ich opiekunów oraz życzyli wielu wrażeń w trakcie sportowej rywalizacji. Następnie wystąpiły dziewczynki z grupy tanecznej „Rytm”, które zaprezentowały dwa układy taneczne.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziwie: sędzia główny pan Andrzej Ignatowicz oraz sędziowie pomocniczy w osobach: pan Adam  Bitiucki, Grzegorz Makal,  Radosław Kacunel  i Katarzyna Chociej.

Uczestnicy startowali w ośmiu konkurencjach sprawnościowych i szybkościowych, podzieleni na kategorie wiekowe. Wszyscy zawodnicy pokazali nie tylko swoje umiejętności, ale też wolę sportowej walki i grę fair-play. Ostateczny wynik zmagań przedstawia się następująco:

  • Kategoria klas pierwszych: I miejsce SP3, II miejsce SP1, III miejsce SP2
  • Kategoria klas drugich: I miejsce SP3, II miejsce SP2, III miejsce SP1
  • Kategoria klas trzecich: I miejsce SP3, II miejsce SP2 i SP1, III miejsce SP w Janowszczyźnie

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Zawody, które co roku inaugurują obchody Dni Sokółki odbywały się pod patronatem Burmistrza Sokółki.

SP3

Skip to content