Jak wspomagać dziecięce talenty?

W jaki sposób pracować z dzieckiem zdolnym, które obszary jego rozwoju wymagają szczególnej troski?. To przykładowe pytania, na które 44 nauczycielki z pięciu sokólskich przedszkoli mogły uzyskać odpowiedzi podczas szkolenia zorganizowanego w Przedszkolu nr 4 przez Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Sokółce w dniach 16-17 maja 2018 r. w ramach projektu „Nowoczesne Przedszkole”.

Szkolenie

Szkolenie prowadziła Jadwiga Czyżewska – doświadczona trenerka, była konsultantka Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Można śmiało powiedzieć, że każde dziecko ma jakieś wyjątkowe cechy czy umiejętności, jest w czymś lepsze od innych, ma talent! Jednak w wielu przypadkach nie potrafi się tego zauważyć czy docenić, a pasję dziecka traktuje się jako chwilową fascynację, zabawę czy modę, która zniknie tak szybko, jak się pojawiła. Więc jak rozwijać talent u dziecka, jego kreatywność?.

Podczas spotkania zostały omówione sposoby wspierania dziecka zdolnego i różne formy pracy z nim. Nauczycielki poznały sposoby, jak konstruować i przeprowadzać ćwiczenia, aby wspierać naturalny potencjał dziecka. Zajęcia rozwinęły umiejętności stosowania w codziennej pracy innowacyjnych metod wspierania potencjału intelektualnego oraz twórczego dzieci. Uczestniczki szkolenia nauczyły się, jak samodzielnie wykonać zadania o charakterze twórczym. Praca metodą projektu stanie się dla nich źródłem inspiracji do rozwoju oraz oceny własnych kompetencji do pracy z dziećmi zdolnymi. Z kolei zadania rozwojowe umożliwią im budowanie w sobie motywacji do samodoskonalenia, co przyczyni się do wzmacniania postawy aktywnej pracy na rzecz dziecka zdolnego.

Projekt „Nowoczesne przedszkole” współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Referat Oświaty

Skip to content