Konstytucja 3 Maja ma 227 lat

Uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Wielki konstytucja była owocem wysiłku patriotycznego tej części Polaków, którzy chcieli ratować Polskę przed zbliżającym się upadkiem. Udowodnili oni, że Polskę stać na wielkie czyny i reformy, które zapewniają jej godne miejsce wśród niepodległych państw Europy.

Uroczystości 3 Maja 2018 r. w Sokółce

Sokólskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęło nabożeństwo w intencji Ojczyzny, jakie zostało odprawione w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego. Uczestnicy uroczystości zebrali się następnie w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego, aby wziąć udział we mszy z udziałem pocztów sztandarowych oraz Miejskiej Orkiestry Dętej z Sokółki. Nabożeństwu przewodniczył ks. Stanisław Gniedziejko, proboszcz parafii św. Antoniego w Sokółce i Dziekan Dekanatu Sokólskiego. Kazanie wygłosił ks. prof. Tadeusz Krahel.

Rocznicowe obchody były kontynuowane pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy obchodów otrzymali biało-czerwone kotyliony, wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce. W klimat trzeciomajowego święta wprowadzili zebranych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce, którzy zaprezentowali się w polonezie.

Zebrani wysłuchali przemówień okolicznościowych Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej oraz Starosty Sokólskiego Piotra Rećko.

– Powinniśmy dążyć do miłości drugiego człowieka, do tego, aby w kraju nie było tzw. totalnej opozycji. Totalnej opozycji nie powinno być także w Sokółce. Powinniśmy być jednością. Powinniśmy dążyć do tego, aby dobro wspólne przewyższało własne ja – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Cieszmy się i radujmy z wolności! Dziękuję, że przyszliście na tę uroczystość. Proszę Was, abyście mieli w pamięci, że najważniejszy jest szacunek dla drugiego człowieka, najważniejsze jest wsparcie oferowane innym. Dziś również mamy akcję „Dumni z Polski”. Wraz ze Szkołą Podstawową nr 3 w Sokółce inicjujemy w ten sposób obchody 100-lecia niepodległości naszego kraju – dodała Pani Burmistrz.

Po złożeniu wieńców przez poszczególne delegacje, uczestnicy uroczystości obejrzeli drugi występ taneczny wychowanków Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce. Następnie pod pomnikiem wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki wraz z mażoretkami.

Ostatnim punktem obchodów trzeciomajowego święta było złożenie przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską i kilka delegacji kwiatów pod tablicą upamiętniającą porucznika Władysława Borysewicza. Tablica znajduje się w sokólskim parku.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji i uświetnili obchody majowego święta.

(UM) Fot. D. Biziuk

 

Skip to content