Biblioteka w Sokółce ma 70 lat

Mnóstwo życzeń, wspomnień i jubileuszowy tort – tak w wielkim skrócie wyglądały 70-urodziny Biblioteki Publicznej w Sokółce. Uroczystość odbyła się w czwartek 12 października 2017 roku w miejscowym kinie „Sokół”.

Fot. D. Biziuk

„Kochani! 70 lat to dużo czasu, to czas wspólnych przeżyć, to czas przyjaźni, radości i serca włożonego w naszą bibliotekę. Dlatego DZIĘKUJĘ wszystkim za okazane serce przez ten czas, za wsparcie naszej biblioteki i za nawet dobre słowo! Pracownikom życzę samych sukcesów w pracy i radości na każdy dzień!” – napisała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w Księdze Pamiątkowej.

Pani Burmistrz uczestniczyła w jubileuszu razem ze swoim Zastępcą Adamem Kowalczukiem.

Uroczystość prowadziła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce Joanna Bienasz. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim osobom wspierającym tę instytucję. Podziękowania otrzymała również Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

70-letnią historię instytucji przypomniano w prezentacji multimedialnej, którą przygotowali pracownicy Biblioteki Publicznej.

Potem przyszedł czas na życzenia urodzinowe. Burmistrz Sokółki wręczyła pamiątkowe grawertony. Trafiły one do obecnej Dyrektor placówki Joanny Bienasz oraz do emerytowanej Dyrektor Lucyny Szebiotko.

Na ręce Joanny Bienasz trafił grawerton o następującej treści:

„Z okazji pięknego jubileuszu 70-lecia Biblioteki Publicznej w Sokółce, składam na ręce Pani Dyrektor najszczersze gratulacje, a także wyrazy szacunku i uznania dla tych, którzy przyczynili się do utworzenia i rozwoju tej placówki.

Zbiorowy wysiłek, twórcza praca, zaangażowanie, wysoki poziom kompetencji zawodowych wielu pokoleń sokólskich Bibliotekarzy, pozwoliły stworzyć bogatą programowo, bliską każdemu czytelnikowi instytucję kultury. Biblioteka Publiczna w Sokółce to prawdziwy ośrodek życia kulturalnego i intelektualnego, skarbnica wiedzy o historii i współczesności regionu, placówka znana z bogatych kolekcji książek i mediów oraz wielu oryginalnych inicjatyw.

W dniu jubileuszu, życzę Dyrekcji oraz Pracownikom Biblioteki, aby tradycja i nowoczesność harmonijnie wpisane w obraz życia Waszej instytucji, były źródłem nieustających inspiracji do nowych oryginalnych form popularyzacji wiedzy, informacji, myśli i poglądów.

Składam również życzenia dalszego pomyślnego rozwoju, wielu nowych i wiernych czytelników, traktujących Bibliotekę jako ciepłe, wzbogacające miejsce, gdzie ceni się różnorodność ludzkiego doświadczenia  i moc zawartą w dokumentach cywilizacji.”

Z kolei Lucyna Szebiotko otrzymała od Pani Burmistrz grawerton o następującej treści:

“Z okazji pięknego jubileuszu 70-lecia Biblioteki Publiczne w Sokółce, składam Pani wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora tej instytucji.

Dziękuję za dobre pomysły, trafne rozwiązania i kompetentne rozmowy z czytelnikami. Najbardziej dziękuję za życzliwość i otwartość na drugiego człowieka. W Bibliotece Publicznej w Sokółce zostawiła Pani cząstkę swojej duszy, marzeń i dążeń, za co raz jeszcze serdecznie Pani dziękuję.”

Jubileusz uświetniły skecze w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Rolniczych z Sokółki, występ dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”, a także koncert grupy Ewa Band.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Joanna Bienasz zaprosiła wszystkich na urodzinowy tort.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content