Stowarzyszenia z Sokółki nagrodzone!

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w podsumowaniu konkursu Inicjatywa Społeczna Roku, które odbyło się w poniedziałek 2 października 2017 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Wśród laureatów znalazły się dwa sokólskie stowarzyszenia.

Zdjęcie grupowe

Konkurs miał na celu promowanie działań organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami przyczyniają się do aktywizacji lokalnej społeczności i do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Do konkursu zgłoszono 42 inicjatywy.
W kategorii “Edukacja i sport” tytuł laureata otrzymało Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w Sokółce za inicjatywę “Sztafeta Niepodległości na Podlasiu’. Sztafeta organizowana jest od czterech lat. Biorą w niej udział uczniowie sokólskich szkół oraz harcerze zza wschodniej granicy.

W kategorii “Budowanie wspólnoty lokalnej” tytuł laureata trafił do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej “Barka” za inicjatywę “Sokólska Sieć Wolontariatu”.
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pogratulowała przedstawicielom dwóch sokólskich stowarzyszeń.
– To ogromna radość, że wśród laureatów są aż dwie organizacje z naszego miasta. Serdecznie im gratuluję! Podejmowane przez te stowarzyszenia inicjatywy nie tylko promują zasady współżycia społecznego, ale również doskonale przyczyniają się do promocji Sokółki – powiedziała Pani Burmistrz.

(UM) Fot.: D. Żukiewicz


Zobacz również

Skip to content