Bohaterom cześć i chwała!

97 lat temu w okolicach Sokółki rozegrała się Bitwa nad Niemnem, która przypieczętowała zwycięstwo Polaków w wojnie 1920 roku. Zwycięstwo to wywarło wpływ na kształt przyszłej granicy II Rzeczypospolitej. Uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia odbyły się w Sokółce w niedzielę 24 września 2017 roku. Ich głównym organizatorem była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Sokółce

Punktualnie o godz. 10 w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu przy kościele pw. św,. Antoniego Padewskiego w Sokółce została odprawiona msza z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, pocztów sztandarowych, ułanów i harcerzy z Sokółki, Nowego Dworu i Lipska, przedstawicieli służb mundurowych. W obchodach uczestniczyli również: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Poseł Dariusz Piontkowski, Starosta Cieszyński Janusz Król, Dowódca 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich płk Rafał Iwanek, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Raciborza płk SG Adam Jopek, Komendant Placówki Straży Granicznej z Bielska- Białej ppłk Zenon Woźniak, Komendant Placówki Straży Granicznej z Opola ppłk SG Jerzy Łukasik, a także główny organizator – Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Adamem Kowalczukiem.

Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolumnę prowadziła Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki wraz z mażoretkami. Na placu przed pomnikiem pojawili się również uczestnicy IV Sztafety Niepodległości.

Zebrani wysłuchali przemówień Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Posła Dariusza Piontkowskiego, Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego Alicję Rysiejko oraz Krzysztofa Promińskiego ze Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej – organizatora Sztafety Niepodległości.

List od Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego odczytał Tomasz Fiłonowicz z Urzędu Marszałkowskiego. Do organizatorów uroczystości wpłynęły listy od Posła Mieczysława Kazimierza Baszko oraz Konsula Generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka.

Głos zabrała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

– Trzeba zadać sobie pytanie: jakim jestem człowiekiem, czy nie nadużywam wolności. Pamiętajmy, że wszelkie funkcje kiedyś mijają. Ważne jest to, co po sobie pozostawimy. Bądźcie kontynuatorami tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny – z tymi słowami zwróciła się do zebranych Pani Burmistrz. Burmistrz Sokółki podziękowała również wszystkim zebranym wokół Pomnika Marszałka. Następnie Pani Burmistrz wręczyła pamiątkowe medale sokólskie Dowódcy 1 BSP płk Rafałowi Iwankowi, Kapelanowi ks. Michałowi Kollerowi oraz ppor. Szczepanowi Pietraszkowi z 1 BSP.

Kolejnym punktem uroczystości było oddanie salwy honorowej na cześć bohaterów Bitwy nad Niemnem przez Kompanię Reprezentacyjną 1 BSP. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Uroczystość zakończył występ Miejskiej Orkiestry Dętej z Sokółki wraz z mażoretkami.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content