Wzruszająca uroczystość i wyjątkowe przeżycie

Salwa honorowa oddana przez Kompanię Reprezentacyjną 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa rozległa się na sokólskim cmentarzu wieczorem w sobotę 23 września 2017 roku nad mogiłami żołnierzy poległych 97 lat temu podczas Bitwy nad Niemnem.

delegacja 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich

To właśnie w najstarszej części sokólskiego cmentarza katolickiego znajdują się groby Podhalańczyków poległych w Bitwie Niemeńskiej. Zorganizowany nad ich grobami capstrzyk poprzedziła msza w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego.

– Zebraliśmy się tutaj w przeddzień obchodów 97. rocznicy Bitwy nad Niemnem, która rozegrała się w okolicach naszego miasta – przypomniał Dziekan Dekanatu Sokólskiego ks. Stanisław Gniedziejko.

W nabożeństwie uczestniczyła delegacja 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich wraz z dowódcą płk. Rafałem Iwankiem, przedstawiciele służb mundurowych, a także Starosta Cieszyński Janusz Król. Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską reprezentował Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

Po nabożeństwie kolumna prowadzona przez Kompanię Reprezentacyjną 1 BSP przemaszerowała na cmentarz. Wartę honorową przy grobach poległych Podhalańczyków pełnili sokólscy harcerze oraz żołnierze z 1 BSP z Rzeszowa.

– Stoimy przy żołnierskich mogiłach, będących symbolem właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich – powiedział do zebranych Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Głos zabrał również Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Grzegorz Biziuk.

– W tym miejscu pokolenia sokółczan poznawały historię, której nie było w podręcznikach. Tutaj dowiadywaliśmy się o kolejach wojny 1920 roku – podkreślił Komendant Grzegorz Biziuk.

Po oddaniu hołdu bohaterom Bitwy nad Niemnem salwą honorową, poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze na żołnierskich mogiłach.

– To była bardzo wzruszająca uroczystość i wyjątkowe przeżycie – usłyszeliśmy od sokółczan zgromadzonych na cmentarzu.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content