Lekcja historii w kinie “Sokół”

10 października 2017 r. o godz. 10:00 zapraszamy do kina „Sokół” na lekcję historii Polski w czasie II wojny światowej i Powstania Warszawskiego. Losy jednego z przywódców zrywu powstańczego przybliży film „Radosław” w reż. Małgorzaty Bramy.

Plakat

„Radosław” to fabularyzowany dokument o jednym z legendarnych dowódców Powstania Warszawskiego, ppłk. Janie Mazurkiewiczu ps. Radosław (w tytułowej roli Ireneusz Czop). Historia filmu została oparta m.in. na autentycznych relacjach ostatnich żyjących żołnierzy Zgrupowania Radosław. Jan Mazurkiewicz – podczas pierwszej wojny światowej żołnierz Legionów. Założyciel Tajnej Organizacji Wojskowej (1939). Po połączeniu z Kierownictwem Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej (1943), zastępca szefa organizacji, a 1 lutego 1944 dowódca Kedywu. W powstaniu warszawskim dowodził zgrupowaniem Radosław (nazwanym od jego pseudonimu), w skład którego wchodziły oddziały: Broda 53, Zośka, Parasol, Miotła, Pięść i Czata 49. Przeszedł szlak bojowy od Woli, poprzez Stare Miasto, ewakuację kanałami, na Czerniaków i ponownie kanałami na Mokotów.

Po filmie odbędzie się rozmowa o filmie historycznym i powstaniu warszawskim.

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.

Małgorzata Brama
Fundacja Artystyczna Erina B


Zobacz również

Skip to content