Zaproszenie do konkursu “Opowiedz… 2017”

Baner logówki

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza wszystkich lokalnych grantobiorców X edycji „Działaj Lokalnie 2017″ do udziału w lokalnym etapie konkursu “Opowiedz… 2017”.

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów “Działaj Lokalnie”.

W tegorocznej edycji konkursu nadsyłane prace mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: CZŁOWIEK, MIEJSCE, bądź MOTYW, a prace składane w konkursie mogą mieć formę: REPORTAŻU MULTIMEDIALNEGO lub KRÓTKIEGO FILMU. Wszystkie informacje o konkursie znajdują się w regulaminie.

Zgłoszenia do konkursu dla grantobiorców, którzy rozpoczęli w czerwcu realizację projektu przyjmowane są poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: fundacjasfl@gmail.pl w terminie do 5 października 2017 r. do godz. 16.00. Termin dostarczenia prac konkursowych do Fundacji ustalono na dzień 30 listopada 2017 r. Najlepsza praca w poszczególnej kategorii lokalnego etapu konkursu zostanie nagrodzona i przesłana do etapu ogólnopolskiego. Pula nagród na szczeblu lokalnym na dwa lata wynosi 960 zł, w tym na rok 2017 480 złotych.

Osobą do kontaktu jest Marta Andrukiewicz, tel.85 7115700 lub e-mail: fundacjasfl@gmail.com

DO POBRANIA:
Regulamin
Karta zgłoszeniowa

SFL


Zobacz również

Skip to content