Stypendia pomostowe 2017/2018

Zarząd Fundacji SFL informuje, że trwa nabór wniosków na stypendia pomostowe dla studentów I roku studiów 2017/2018 w wysokości 500 zł miesięcznie, prowadzone przez Fundację Przedsiębiorczości w Łodzi.

Fundacja SFL może udzielić rekomendacji studentom spełniającym warunki regulaminu, zamieszkałym na terenie powiatu sokólskiego. Pierwszeństwo w otrzymaniu rekomendacji mają obecni stypendyści Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny. Zaplanowano udzielenie 2 rekomendacji pod warunkiem znalezienia sponsora, który będzie dopłacał do stypendium 25% to jest kwotę 125 zł miesięcznie.

Szczegóły na stronie Fundacji www.fep.lodz.pl oraz w siedzibie Fundacji SFL w Sokółce lub pod nr tel. 85 7115700.

Wnioski drogą on-line należy składać do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00 na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Maria Talarczyk, SFL


Zobacz również

Skip to content