Polsko – litewskie działania na rzecz ekologii

W dniach 21 – 26 maja 2017 r. młodzież z Polski i z Litwy wspólnie realizuje projekt „Zaprzyjaźnieni ekolodzy”. Wnioskodawcą i beneficjentem programu jest  Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zdjęcie grupowe

Współpraca Gimnazjum nr 1 z Poszkońską Szkołą Podstawową rozpoczęła się w 2008 roku. Dzięki wsparciu Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży zrealizowaliśmy wówczas projekt „Aktywna współpraca narody wzbogaca”, którego głównym tematem była kultura. Efekty projektu okazały się bardzo trwałe i zaowocowały utrzymywaniem współpracy w kolejnych latach. Pomysł kolejnego polsko – litewskiego projektu zrodził się w Gimnazjum nr 1 w Sokółce i został chętnie przyjęty przez partnera z Litwy, który włączył się w przygotowanie działań. Tak powstał projekt o tematyce ekologicznej pt. ”Zaprzyjaźnieni ekolodzy”. W grudniu 2016 roku Gimnazjum nr 1  złożyło wniosek  na realizację międzynarodowej wymiany młodzieży. W kwietniu 2017 r. okazało się, że został on pozytywnie zaopiniowany i projekt „Zaprzyjaźnieni ekolodzy” otrzymał dofinansowanie.

Uczestnicy  poznają działania proekologiczne, które podejmują ich koledzy z sąsiedniego kraju. Podzielą się swoimi doświadczeniami, określą i podejmą wspólne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej. Ponadto młodzież z obu krajów nie miała dotąd możliwości wspólnej pracy, nie kontaktowała się bezpośrednio i, niestety, we wzajemnym postrzeganiu funkcjonuje wiele stereotypów, również negatywnych, które młodzi ludzie chcą zniwelować, chcą poznać kulturę, poznać kolegów i zaprzyjaźnić  się. Główne  cele projektu to: rozwijanie dialogu międzykulturowego, inspirowanie  do działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się obu narodów i umacnianie partnerstwa, niwelowanie stereotypów, kształtowanie proekologicznych i prospołecznych postaw, zachęcanie do podejmowania inicjatyw zmierzających do poprawy stanu środowiska, podniesienie świadomości ekologicznej, świadomości w zakresie gospodarki odpadami, uświadomienie wpływu codziennych decyzji konsumenckich na stan środowiska naturalnego a także  komunikowania się, porozumiewania w sytuacji międzykulturowej, organizowania wieczoru międzykulturowego, bycia otwartym i tolerancyjnym. Cele są realizowane poprzez wspólne warsztaty dotyczące komunikacji międzykulturowej, stereotypów, przeprowadzania sondażu, wywiadu, pieczenie chleba, tworzenie dzieła sztuki ze szkła odpadowego, warsztaty ukazujące korzyści płynące z odzysku odpadów i recyklingu, dotyczące dobrych praktyk i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

W trakcie działań uczestnicy przebywają ze sobą przez sześć  kolejnych dni, uczą  się w grupach rówieśniczych w ramach codziennych zajęć, pracują metodami aktywnymi, wpływają na przebieg działań w projekcie, zdobywają nowe  umiejętności, które pozwalają być częścią zadania, współpracują z różnymi ludźmi, mogą wykazać się pomysłowością i kreatywnością. Realizacja działań w projekcie wpłynie zarówno na rozwój organizacji, jak i na rozwój indywidualnego uczestnika młodzieżowego. Wzrośnie świadomość ekologiczna,  tolerancja, rozwinie się otwartość i prawdziwy partnerski dialog.

Koordynatorka projektu
Bogusława Szczerbińska

Skip to content