Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673

27 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce, podpisano protokół przekazania terenu budowy Nr 1/18.673/2017 pod realizację inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”.

Przekazanie terenu budowy

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na połowę marca br., natomiast zakończenie budowy przewidywane jest do końca 2018 roku.

W przekazaniu terenu budowy wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko, Zastępca Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz oraz przedstawiciele Gminy Sidra, Gminy Dąbrowa Białostocka oraz Powiatu Sokólskiego.

Zamawiającym przebudowę drogi nr 673 jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, z kolei wykonawcą zostało konsorcjum firm UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum) oraz MOST Sp. z o.o. w Sopocie (Partner Konsorcjum). Wartość podpisanej 17 lutego br. umowy z firmą Unibep to 82 mln 864 tys. zł, z czego 85% tej kwoty zostanie pokryte z funduszy europejskich. Jest to pierwsza inwestycja drogowa finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 31 km drogi wojewódzkiej na terenie trzech gmin: Sokółka, Sidra i Dąbrowa Białostocka. Powstająca trasa w ok. 70% będzie miała nowy przebieg i ominie miejscowości i zabudowania leżące przy obecnej drodze wojewódzkiej nr 673. Na terenie gminy Sokółka przebudowana droga wojewódzka ominie miejscowości: Kraśniany (od wschodu) oraz Woroniany i Sokolany (od zachodu).

GR


Zobacz również