Projekty bloków komunalnych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza do zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi bloków komunalnych których realizacja rozpocznie się w drugiej połowie 2017 roku w rejonie ulic Sańki oś. Zielone w Sokółce na działce Nr 3107/34.

Rysunek projektu bloku

Na zlecenie Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – firma ARCH-BUD Daniel Kozłowski przedstawiła rozwiązania projektowe dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W budynku socjalnym dwukondygnacyjnym 2-klatkowym zaprojektowano 20 lokali mieszkalnych o pow. od 24-41m2, natomiast w budynku komunalnym trzykondygnacyjnym 2-klatkowym zaprojektowano 27 lokali mieszkalnych o pow od 24-41m2.

W projektach przewidziano rozwiązania komunikacyjne pieszo-jezdne, miejsca postojowe wraz z wskazanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, instalację odwadniającą (studnie chłonne rozsączające wody opadowe z powierzchni dachów), oświetlenie terenu (lampy parkowe), plac zabaw dla dzieci (nawierzchnia piaszczysta z urządzeniami dla dzieci i ogrodzeniem), mała architektura (ławki, kosze, trzepak, stojaki na rowery), miejsce utwardzone do ustawienia wiaty nie związanej z gruntem i pojemników na odpadki stałe, nasadzenia (odnowienia trawników, żywopłoty), instalacja doziemna przyłączy (wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna, ciepłownicza) wraz z hydrantem p.poż. Oba budynki są podpiwniczone, do każdego mieszkania przewidziana jest komórka lokatorska. W kondygnacji podziemnej przewidziano także miejsce na pralnie/suszarnie, pomieszczenie na węzeł cieplny, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie gospodarcze.

DO POBRANIA:

Rysunek: elewacja południowo – wschodnia

Rysunek: elewacja północno – wschodnia

Projekt zagospodarowania działek

ZGKiM

Skip to content