Zaproszenie na konferencję

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i dyrektorów szkół podstawowych na konferencję „Metoda edukacyjna EduMX z zastosowaniem pomocy dydaktycznej EduMATRIX”.

EduMX

Termin: 16.02.2017 godz.14.00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, Osiedle Zielone 2.

Przebieg: Omówienie metody dydaktycznej EduMX (edukacja wieloczynnikowa) pozwalającej nauczycielom w nowatorski sposób podchodzić do nauczania przedmiotów ścisłych. W spotkaniu przewidziana została zarówno część teoretyczna (w formie wykładu) jak i praktyczna(w formie warsztatów).

Nauczyciele posiądą podstawową wiedzę z zakresu algorytmiki i wprowadzania myślenia komputacyjnego w wielu obszarach edukacyjnych. Zastosowanie tej wiedzy nie ogranicza się jedynie do matematyki, informatyki czy stricte programowania ale może być szerzej rozumiane jako nauczanie logicznego myślenia a więc wzbudzanie potencjału programistycznego u polskiej młodzieży.

Czas trwania szkolenia to 1,5 godziny. Część teoretyczna dostosowana do potrzeb nauczycieli ok 25 minut. W części teoretycznej poruszane będą następujące kwestie:

  • Myślenie komputacyjne jako imperatyw XXI wieku w kontekście nadmiaru łatwo pozyskiwanej informacji.
  • „Zmiany w nowej podstawie programowej a zastosowanie metody EduMX w pierwszym etapie nauczania”
  • Metody wspomagania edukacji informatycznej w nauczaniu wczesnoszkolnym. Wprowadzenie do metody EduMX.
  • Edukacja wieloczynnikowa metodą EduMX – obszar matematyczny i informatyczny.

Temat zajęć warsztatowych (60 minut) to: „EduMATRIX liczymy, czytamy, programujemy… swoją przyszłość :)”

Zastosowanie pomocy dydaktycznej EduMATRIX w nauczaniu matematyki, przyrody, techniki, muzyki i plastyki oraz programowania.

Prowadzący przeprowadzi szereg ćwiczeń kolejno z różnych przedmiotów tak aby szkoleni poznali główne zastosowanie zestawów EduMATRIX.

OS

Skip to content