Jak ma wyglądać Osiedle Lotników?

2 lutego 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na budowę ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego, Reymonta i Broniewskiego na Osiedlu Lotników.

Spotkanie

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej. Uczestniczył w nim projektant  Tomasz Borowik, który przedstawił koncepcję budowy ulic. Głównym ciągiem komunikacyjnym ma być ul. Żwirki i Wigury i Reymonta, na których jest przewidziana jezdnia szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej. Na ulicy Żwirki i Wigury zaprojektowano ciąg pieszo – rowerowy, natomiast na  ul. Reymonta – ścieżkę rowerową.

Wszystkie skrzyżowania zaprojektowano jako wyniesione. Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią to rodzaj skrzyżowania stosowany w strefach uspokojenia ruchu. Charakteryzuje się podniesieniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy jezdni. Ul. Skarżyńskiego i Dywizjonu 303 o szerokości jezdni 5 m i z obustronnymi chodnikami zaprojektowano z kostki brukowej. Ze względu na trudne warunki gruntowe we wszystkich ulicach przewidziano kanalizację deszczową. Dodatkowo projektant zaprojektował zatoki autobusowe pod przyszłą komunikację miejską.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content