Metody aktywizacji w procesie nauczania

Warsztaty

12 stycznia 2017 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprosiła nauczycieli na spotkanie ph. “Metody aktywizacji w procesie nauczania”, które przeprowadziła Pani Marta Szutko-Biernacka – pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

Marta Szutko-Biernacka: Warsztaty miały na celu przypomnienie/zapoznanie uczestników z grupą metod aktywizujących, które można wykorzystać w procesie nauczania, w celu podniesienie jego efektów. Omówiono zasady ich stosowania oraz wyłoniono korzyści płynące z kreatywnego sposobu prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

W ramach ćwiczeń:

  • wypracowano listę umiejętności niezbędnych w życiu osobistym i zawodowym, w jakie szkoła winna wyposażyć swoich uczniów,
  • ustalono cechy charakteryzujące „aktywnego nauczyciela”,
  • stworzono definicję „atrakcyjnej lekcji”​,
  • udzielono odpowiedzi na pytanie „Jakie są powody zmniejszania się zainteresowania ucznia nauką?
  • wykorzystano metody sprzyjające pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości, zmuszające do myślenia podczas wykonywania podjętych działań oraz angażujące emocjonalnie i pobudzające aktywność w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej.

(KB)


Zobacz również

Skip to content