Zaproszenie na spotkanie

Loga

Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce oraz Stowarzyszenie QPomocy zapraszają rodziców na kolejne spotkanie konsultacyjno – warsztatowe, które odbędzie się w czwartek 8 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce.

Tematem spotkania będzie „Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi”:

  • „Wczesne wspomaganie – wsparcie dziecka i rodziny” słuchacze poznają metody diagnozowania rozwoju małego dziecka, wybrane metody terapii;
  • „Dziecko z afazją w szkole” uczestnicy zapoznają się z ogólnymi zasadami postępowania z dzieckiem o opóźnionym rozwoju mowy lub afatycznym.

Spotkanie poprowadzą: Anna Gawryluk, doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego i integracyjnego, pomocy psychologiczno –pedagogicznej MODM w Białymstoku, Anna Jaźwińska – Chren, neurologopeda NZOZ AXON w Białymstoku.

Spotkanie jest realizowane w ramach realizacji projektu „Świadomi rodzice = szczęśliwa rodzina” przy wsparciu finansowym Burmistrz Sokółki.

Stowarzyszenie Q Pomocy

Skip to content