Plany otwarcia Samorządowej Szkoły Muzycznej w Sokółce

Orkiestra

Starania o powołanie szkoły muzycznej pierwszego stopnia są kolejnym krokiem podejmowanym przez władze naszej gminy na rzecz rozwijania uzdolnień artystycznych mieszkańców, kształcącej przyszłych muzyków i świadomych melomanów.

W dniu 28 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Sokółce podjęła uchwałę Nr XXXIII/218/16 w sprawie zamiaru utworzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce. Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska 26 października 2016 r. zwróciła się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego z prośbą o zawarcie stosownego porozumienia, na mocy którego od 1 września 2017 r. rozpoczęłaby funkcjonowanie w Sokółce bezpłatna szkoła muzyczna zlokalizowana w budynku obecnego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce przy ul. Adama Mickiewicza 2A, którego pomieszczenia spełniają obowiązujące standardy bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego, jak też normy w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Nasza gmina ma wieloletnie tradycje muzyczne. Od wielu lat prowadzone są zajęcia muzyczne indywidualne i grupowe w Sokólskim Ośrodku Kultury, a począwszy od 2011 r. funkcjonuje w Sokółce Miejska Orkiestra Dęta z zespołem tanecznym mażoretek, w której kształci się ponad 60 osób pod kierownictwem fachowej kadry. Samorząd zakupił na jej potrzeby instrumenty perkusyjne, flety, klarnety, saksofony, trąbki, puzony i tuby. Aktualnie najbliższą dla mieszkańców Sokółki, publiczną szkołą muzyczną pierwszego stopnia jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Białymstoku – obsługująca blisko 300-tysięczne miasto i kilka gmin ościennych. Szkoła ta, ze względów komunikacyjnych (konieczność dowiezienia 45 km w jedną stronę dzieci przez rodziców na zajęcia w godzinach popołudniowych) jest praktycznie niedostępna dla młodych mieszkańców Sokółki i okolic. Powstanie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce, w sposób właściwy uzupełni sieć publicznych szkół muzycznych w regionie.

Za pośrednictwem placówek oświatowych skierowaliśmy do rodziców ankietę dotycząca powstania szkoły muzycznej. Zapraszamy do uzupełnienia ankiety i przekazania jej do Urzędu Miejskiego, pokój nr 306 lub do szkół z naszej gminy.

DO POBRANIA: Ankieta dotycząca powstania szkoły muzycznej

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content