Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Zielonego

spotkanie_z_mieszkancami__12W czwartek 31 sierpnia Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz Radną Rady Miejskiej z okręgu nr 7 Heleną Kozłowską spotkały się z mieszkańcami Osiedla Zielonego. Tematem spotkania było przedstawienie mieszkańcom planów budowy bloków komunalnych na ul. Majowej, a także możliwość podłączenia ciepłej wody użytkowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce w blokach na Osiedlu Zielonym.

W spotkaniu ponadto udział wzięli: Zastępca Burmistrza Antoni Stefanowicz, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Jerzy Łazarewicz, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mariusz Gurzyński oraz licznie przybyli mieszkańcy Osiedla Zielonego.

Zastępca Burmistrza Antoni Stefanowicz przedstawił mieszkańcom propozycje budowy na ul. Majowej bloków komunalnych: socjalnego 2-kondygnacyjnego – 20 mieszkań o powierzchni ok. 26-48 m2, oraz komunalnego 3-kondygnacyjnego – 27 mieszkań o powierzchni ok. 26-48 m2.

Prezes MPEC-u Jerzy Łazarewicz przedstawił propozycję i omówił możliwości podłączenia ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych. Dzięki temu po podłączeniu zasilania z miejskiej ciepłowni możliwa byłaby likwidacja istniejącej kotłowni na Osiedlu Zielonym.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska odpowiadała na liczne pytania mieszkańców, którzy przedstawili problemy i sugestie dotyczące poprawy warunków życia na Osiedlu Zielonym. Ponadto Burmistrz przedstawiła propozycję budowy placu zabaw na terenie miasteczka ruchu drogowego, planowanej inwestycji związanej z przebudową ulicy między blokami z możliwością uzyskania większej ilości miejsc parkingowych oraz planowanej budowy parkingu przy Zalewie Sokólskim.

ZGKiM, fot. D. Żukiewicz


Zobacz również

Skip to content