Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych w Sokółce

Forum Rozwoju Inwestycji SamorządowychJak skutecznie korzystać z unijnych środków i jak dzięki nim osiągnąć rozwój gospodarczy gmin – na tego typu pytania odpowiedzą eksperci konferencji “Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”, która odbędzie się 12 września br. w Sokółce. 

Konferencja została objęta patronatem Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej oraz Starostwa Powiatowego w Sokółce. Forum w Sokółce będzie czwartą konferencją w ramach „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju.

“Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych” to cykl 10 regionalnych konferencji poświęcony upowszechnieniu dobrych i innowacyjnych praktyk realizowanych przez samorządy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot oraz dotychczasowej działalności samorządów, które starają się swoimi działaniami nie tylko wykonywać obowiązki, ale także działać na rzecz lokalnej wspólnoty.

Do tej pory odbyły się konferencje w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Innowacje, jak zaznaczali eksperci podczas spotkań w Toruniu i Żyrardowie, można wprowadzać w zasadzie wszędzie. Podczas spotkania mówiono m.in. o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej gmin czy pomysłach na zmiany w kształceniu młodych ludzi.

Najbliższa konferencja odbędzie się 12 września w Sokólskim Ośrodku Kultury przy ulicy Grodzieńskiej 1 w Sokółce i zgromadzi przedstawicieli Parlamentu RP, władze województwa, przedstawicieli samorządów lokalnych, inwestorów działających w regionie oraz wielu cenionych ekspertów.

Program wydarzenia oparty jest na 3 kluczowych zagadnieniach:

 • Innowacyjne rozwiązania dla samorządów
 • Wsparcie działań samorządu
 • Wyrównywanie szans społeczności lokalnej

 

PROGRAM KONFERENCJI

09.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.25 Uroczyste otwarcie

10.25-11.15 Blok I Innowacyjne rozwiązania dla samorządów

 • Finansowanie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej
 • Energetyka obywatelska szansą rozwoju obszarów wiejskich
 • Finansowanie działalności samorządów
 • Programy wspierające rozwój OZE w nowej w nowej perspektywie finansowej UE

11.15-12.00 Prezentacja Partnera Strategicznego

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-13.00 Blok II Wsparcie działań samorządu

 • Ochrona informacji niejawnych w instytucjach publicznych
 • Najnowsze technologie IT dla samorządów
 • Rozwój budownictwa komunalnego

13.00-13.45 Blok III „Innowacyjny Samorząd”

 • Wspieranie przedsiębiorczości (główne działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, ułatwianiu warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz edukacji na rzecz przedsiębiorczości)
 • Kształcenie zawodowe i ustawiczne (w tym w szczególności działania na rzecz dostosowania oferty kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy)
 • Przeciwdziałanie bezrobociu

13.45-14.00 Podsumowanie konferencji

 

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej www.forum-rozwoju.plBardzo prosimy o dokonanie rejestracji do dnia 9 września przez stronę internetową bądź telefonicznie.

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do bezpłatnego udziału w tak ważnym dla regionu wydarzeniu. Spotkajmy się w jak najszerszym gronie, aby porozmawiać o przyszłości naszych miejscowości.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:
Paula Kobielska
Fundacja Rozwoju
tel: 884 790 796
mail: p.kobielska@fundacjarozwoju.pl

Fundacja Rozwoju


Zobacz również

Skip to content