Komunikat Burmistrza Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Białystok zrealizuje w ciągu 4 miesięcy (od dnia 26 lipca 2016 roku tj. od dnia podpisania umowy) rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 (ul. Grodzieńska) z ulicami Piłsudskiego i Plac Kościuszki w Sokółce na odcinku od km 17+035 do km 17+400 wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zakres planowanych robót obejmie:

  • rozbudowę istniejącego skrzyżowania;
  • budowę sygnalizacji świetlnej;
  • budowę kanalizacji deszczowej;
  • dostosowanie istniejącej nawierzchni do prognozowanego natężenia ruchu;
  • przebudowę istniejących chodników wzdłuż przebudowywanych ulic;
  • budowę wydzielonych prawoskrętów i lewoskrętów;
  • przebudowę sieci teletechnicznej, energetycznej SN, oświetlenia ulicznego;
  • montaż ogrodzeń łańcuchowych typu U-12b w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu;
  • wycinkę drzew.

Wykonawcą robót będzie UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży który zaoferował w przetargu najkorzystniejszą cenę tj. 1.495.145,45 zł brutto. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 1 sierpnia 2016 roku, około 20 sierpnia 2016 roku rozpoczną się roboty drogowe. W pierwszej kolejności nastąpi wycinka drzew, przebudowa kanału deszczowego i przebudowa sieci teletechnicznej. Ruch samochodowy na ulicach Białostocka, Grodzieńska w obrębie skrzyżowania będzie odbywał się wahadłowo przy zamknięciu jednego pasa ruchu. Wykonawca robót wnioskuje o zmianę organizacji ruchu na czas budowy poprzez zamknięcie wlotów ulicy Piłsudskiego i Placu Kościuszki. Przejście dla pieszych będzie odbywało się naprzemiennie prze ulicę Grodzieńską.

Ewa Kulikowska
Burmistrz Sokółki

Skip to content