Porozumienie w sprawie Przedszkola Specjalnego

22 czerwca 2016 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Sokółka i Powiatem Sokólskim, dotyczące założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego, które będzie wchodzić w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.

W imieniu Gminy Sokółka porozumienie podpisała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Zarząd Powiatu Sokólskiego reprezentowali Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Krzysztof Szczebiot.

W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Sokółce uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Dyrektor SOSW w Sokółce Marta Tolko-Kuziuta oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym Anna Marta Aniśkiewicz.

Przedszkole Specjalne poszerzy ofertę edukacyjną w gminie Sokółka dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Stworzenie przedszkola jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców dzieci cierpiących na różne dysfunkcje rozwojowe uniemożliwiające im korzystanie z przedszkoli ogólnodostępnych.

UMS

Skip to content