Podziękowanie za Wielkanocną Zbiórkę Żywności

W dniach 11-12 marca 2016 r. w 16 sokólskich sklepach odbyła się “Wielkanocna Zbiórka Żywności”. Wzięło w niej udział około 140 wolontariuszy, którzy zachęcali mieszkańców do hojności i ofiarności.

Podziękowanie za zbiórkę żywności

W trakcie tegorocznej zbiórki zebrano 2299,13 kg żywności. W koszach znalazły się głównie: mąka – 767 kg; makaron, ryż, kasza – 591,7 kg; olej – 359 l; cukier – 318 kg; konserwy mięsne – 89,46 kg.  Zebrana żywność zostanie przekazana, w formie paczek, najuboższym uczniom sokólskich szkół, wytypowanym przez pedagogów oraz przeznaczona na dożywianie podopiecznych świetlic środowiskowych “Koniczynka” i “Stokrotka”.

Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w zbiórkę, w szczególności: mieszkańcom Sokółki, Pani Burmistrz oraz Panu Dyrektorowi OSiR w Sokółce, kierowcom pomagającym przy zwożeniu żywności oraz wolontariuszom.

Maria Talarczyk


Zobacz również

Skip to content