Komunikat Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej

W trakcie rozmów prowadzonych pomiędzy Burmistrzem Sokółki i Dyrekcją PKP PLK S.A. Gmina Sokółka otrzymała w dniu 22.02.2016 roku z biura projektowego INFRARES prowadzącego część projektową studium wykonalności modernizacji linii kolejowej nr 6 Kuźnica Białostocka – Sokółka – Białystok koncepcję budowy kładki pieszo – rowerowej nad torami w km 217.595 w miejscowości Sokółka tj. na wysokości ulic Warszawskiej i Skłodowskiej.

Wykonanie kładki strona PKP PLK uzależnia od udzielenia pomocy finansowej na wkład własny PKP PLK do wniosku o środki unijne.

Burmistrz Sokółki proponuje w ramach współpracy, przy akceptacji Rady Miejskiej w Sokółce pokryć w połowie tzn. w kwocie około 450 000 PLN. Szacunkowy koszt wykonania kładki pieszo-rowerowej według PKP PLK zamknie się kwotą 4,5 mln PLN, wymagany wkład własny PKP PLK to 20 % tej kwoty – 900 000 PLN. Alternatywna propozycja to przejęcie bieżącego utrzymania i konserwacji kładki przez Gminę Sokółka.

W załączeniu przekazuję mieszkańcom do zapoznania rzut oraz przekroje wzdłużny i poprzeczny wnioskowanej kładki dla ruchu pieszo-rowerowego.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Skip to content