Burmistrz Sokółki ogłasza

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2016 r. stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 180/2016 Burmistrza Sokółki z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2016r. stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wzór wniosku Wniosek można składać do 16 lutego 2016 r. w sekretariacie urzędu.


Burmistrz Sokółki ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 179/2016 Burmistrza Sokółki z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content