XX sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek 7 grudnia 2015 r. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Sokółce. Na obrady sesji Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska zaprosiła Pana Waldemara Bogusza Prezesa firmy Adampol SA oraz Macieja Formanowicza Prezesa Fabryk Meble Forte SA, którzy zaprezentowali plany inwestycyjne, które chcieliby realizować w naszej gminie.

XX sesja Rady

Firma Adampol jest zainteresowana inwestycją w Kundzinie, gdzie na terenie około 55 ha przewiduje budowę innowacyjnego terminala samochodów. Pracę w terminalu mogłoby otrzymać 200-300 osób.

Firma Forte rozważa budowę na około 20 ha fabryki mebli z płyt wiórowych, zatrudniającej około 1000 pracowników. Przewidywany koszt inwestycji to około 600 mln zł.

Po wysłuchaniu propozycji inwestycyjnych radni rozpatrywali również:

– Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2015 r.
– Informację odnośnie artykułów na portalu iSokolka.eu w sprawie budżetu na 2016 r.
– Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2015-2018.
– Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
– Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
– Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
– Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska Podlaskiej Izby Rolniczej.
– Projekt uchwały w sprawie zmiany składu doraźnej Komisji Specjalnej Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie Karcz i zagospodarowania odpadów.
– Projekt uchwały w sprawie skarg Pana Ryszarda Brzezińskiego na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce .
– Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Stanisława Makarewicza na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
– Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Heleny Awdziej na bezczynność organu.

UMS


Zobacz również