Sokólska Policja apeluje

W związku ze zwiększającą się ilością osób zgłaszających się do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, które poczuły się oszukane przez osoby podające się za jednego z dystrybutorów energii sokólscy funkcjonariusze apelują do mieszkańców powiatu o czujność i dokładne czytanie podpisywanych umów.

Policja Sokółka

W ostatnich tygodniach do sokólskich policjantów wpłynęły zgłoszenia od mieszkańców powiatu, którzy podejrzewają, że mogli zostać oszukani a przynajmniej wprowadzeni w błąd przed osoby podające się za przedstawicieli jednego z dystrybutorów energii. Przychodząc do domów nie przedstawiają się i nie mówią z jakiej dokładnie są firmy, proszą tylko o przedstawienie faktury pod pozorem wymiany liczników lub sposobu zmiany rozliczenia. Mieszkańcy podpisują dokumenty nie czytając ich i zazwyczaj nie otrzymują żadnego potwierdzenia zawarcia umowy. Funkcjonariusze sokólskiej policji wyjaśniają czy w/w sprawach doszło do popełnienia przestępstwa.

Sokólscy Policjanci przypominają, że:

  • Nie mamy obowiązku podpisywania żadnych dokumentów w tym umów na zmianę dostawcy energii, lub wymianę liczników itp. jeżeli tego nie chcemy.
  • Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów możemy poprosić aby nam je pozostawiono do następnego dnia celem zapoznania się z nimi.
  • Nasze podejrzenia powinno wzbudzić m. in. namawianie do niezwłocznego podpisania dokumentów pod pretekstem „wyjątkowej okazji” lub promocji cenowej”.
  • W przypadku umowy zawartej poza Biurem Obsługi Klienta (np. w domu), przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania.

Każdy kto poczuje się pokrzywdzony przez nieuczciwego sprzedawcę może powiadomić o tym Rzecznika Praw Konsumenta albo odpowiednią Delegaturę Rzecznika Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Więcej informacji na www.uokik.gov.pl

http://www.sokolka.policja.gov.pl


Zobacz również

Skip to content