Konsultacje dotyczące wiaduktu

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na budowę na ulicy Kryńskiej w Sokółce wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 i niezbędnej infrastruktury technicznej, zapraszamy do konsultacji społecznych, które odbędą się w piątek 20 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w sali “Lira”, przy ul. Grodzieńskiej 1.

Koncepcja wiaduktu

Do pobrania poniżej jest proponowana koncepcja wiaduktu, oraz wniosek dzięki któremu osoby, które nie mogą przybyć na konsultacje społeczne będą mogły przesłać swoje uwagi odnośnie projektowanej inwestycji.

Wypełniony druk należy złożyć do dn. 11.12.2015 r. (decyduje data wpłynięcia) wykorzystując jedną z poniższych możliwości:

a) do Urzędu Miejskiego w Sokółce:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
– przesłać faksem na nr 85 711 09 11
– przesłać e-mailem na adres: kancelaria@sokolka.pl

b) do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
– przesłać faksem na nr 85 67 67 153
– przesłać e-mailem na adres: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

c) do Pracowni Projektowej KOMI Zdzisław Kozikowski tel. kontaktowy (85) 811 09 09:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: KOMI Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok
– przesłać faksem na nr 85 74 20 117
– przesłać e-mailem na adres: phukomi@op.pl

DO POBRANIA:

Koncepcja rozwiązań drogowych

Druk wniosku

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Skip to content