Czas na badania

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zachęcała osoby ubezpieczone w KRUS do skorzystania z bezpłatnych badań USG tarczycy i jamy brzusznej.

Wspólna fotografia

Razem z Panią Burmistrz namawiali do tego: Artur Brzóska – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Cezary Cieślukowski – Wiceminister Zdrowia, Mieczysław Kazimierz Baszko – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Mirosław Surowiec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wszyscy spotkali się 8 października na placu przed Urzędem Miejskim w Sokółce przy Mobilnym Gabinecie USG.

W okresie od 21 września do 30 października br. w 30 wybranych miejscowościach województwa podlaskiego przeprowadzane są bezpłatne badania USG jamy brzusznej i tarczycy dla osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobierają emeryturę lub rentę z KRUS.

– Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Finansowany jest z pozabudżetowych środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i realizowany we współpracy z KRUS – poinformował Kierownik sokólskiego Oddziału KRUS Krzysztof Jacuński.

– W ramach pilotażowego programu chcemy przebadać 1140 osób w województwie podlaskim. Badania są bezpłatne. Chcemy powtarzać podobne akcje cyklicznie – podkreślił Prezes KRUS Artur Brzóska.

Wiceminister Cezary Cieślukowski powiedział, że od września trwają badania przesiewowe słuchu u dzieci z klas pierwszych z obszarów wiejskich. Dodał też, że ministerstwo zamierza uruchomić telekonsultacje medyczne, aby lekarze poz mogli korzystać z pomocy zespołu specjalistów.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że mieszkańcy obszarów wiejskich mają utrudniony dostęp do służby zdrowia – dodał Marszałek Mieczysław Kazimierz Baszko.

O konieczności wykonywania badań profilaktycznych mówiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

– Każde badanie jest bezcenne jeżeli może uratować życie ludzkie. Chciałabym, aby takich akcji było jak najwięcej – podkreśliła Pani Burmistrz.

Informacje na temat badań można uzyskać na stronie internetowej www.krus.gov.pl, w placówkach terenowych KRUS i Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content