Zaproszenie na I Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych

Zarząd Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Akademia plus 50 zapraszają na I Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych, które odbędzie się 22 października 2015 r. w Białymstoku, w sali 115 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyszyńskiego 1.

Celem forum jest stworzenie płaszczyzny współpracy oraz wymiana dobrych praktyk  pomiędzy podlaskimi organizacjami pozarządowymi, które statutowo realizują działania w zakresie aktywności osób starszych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych. Gościem specjalnym Forum będzie Pan Ove Bjørken Przedstawiciel Wydziału Kultury i Wypoczynku oraz Kultury i Zdrowia, Miasta Trondheim w Norwegii.

DO POBRANIA:
Zaproszenie
Program forum
Formularz zgłoszeniowy

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego: Jolanta Wołągiewicz, Anna Skorko – Stowarzyszenie Akademia plus 50, tel. 519153189 lub 519153194, Eliza Szadkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, tel. (85) 66 54 103.

Eliza Szadkowska


Zobacz również

Skip to content