Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

baner logotypy

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie w Sokółce, dotyczącym możliwości pozyskania funduszy na realizacje pomysłów w środowisku i na rzecz społeczności  lokalnej. Warsztat RLKS obejmie zagadnienia z zakresu włączania społeczności lokalnej w projektowanie działań i pracę metodą projektów.

Organizatorzy do udziału w zajęciach zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności, grup nieformalnych, pracowników samorządowych i przedsiębiorców, którzy chcą podjąć działania w swojej społeczności i pozyskać środki na realizację swoich pomysłów, przede wszystkim potencjalnych beneficjentów Lokalnych Grup Działania, wdrażających instrument RLKS.


Celem zajęć jest:

  • Wzrost wiedzy na temat partycypacji społecznej oraz koncepcji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
  • Doskonalenie umiejętności planowania i realizacji  działań z wykorzystaniem lokalnego potencjału oraz przy aktywnym udziale społeczności lokalnej
  • Wzrost wiedzy i pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie pracy metodą projektów
  • Poznanie metod i narzędzi włączania mieszkańców w proces planowania projektu

Warsztat odbędzie się 25 września 2015 r. w  Sokółce w siedzibie SCOP, przy Placu Kościuszki 26. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00, zakończenie przewidziane jest na godzinę 16.00.

Organizator serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy europejskich w perspektywy 2014-2020 do udziału w warsztatach. Zapewnione będą materiały szkoleniowe i przerwa kawowa.  Udział jest bezpłatny.
Aby zgłosić się na warsztat należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go pod adres iwona.zaborowska@owop.org.pl

DO POBRANIA:
Zaproszenie na warsztaty
Program warsztatów
Wzór zgłoszenia

OWOP

Skip to content