Zaproszenie na badania profilaktyczne

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości zakwalifikowania do programów profilaktycznych dotyczących gruźlicy oraz chorób układu krążenia.

Z programu profilaktyki gruźlicy może skorzystać każda osoba, mająca ukończony 18 rok życia, która dokonała wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, oraz która miała bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą. Z programu nie mogą skorzystać osoby, u których już rozpoznano gruźlicę, oraz osoby które w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegały badaniu w ramach profilaktyki gruźlicy.

INFORMACJA o programie profilaktyki gruźlicy

Program profilaktyki chorób układu krążenia kierowany jest do osób, które w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, które dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK (także u innych świadczeniodawców) oraz są obciążone jednym spośród czynników ryzyka.

INFORMACJA o programie profilaktyki chorób układu krążenia

Kontakt:
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
tel. 85 745 95 00, fax. 85 745 95 39, e-poczta: sekretariat@nfz-bialystok.pl

Podlaski Oddział Woj. NFZ

Skip to content