Karta wsparciem dla dużych rodzin

Gmina Sokółka wprowadziła ulgi dla rodzin wielodzietnych

Od 2014 r. wydawane są w Sokółce Karty Dużej Rodziny. Wnioski o karty można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, w godz. 7:00-15:00, tel. (85) 711-20-64.

karta_duzej_rodziny

Sokółka od lat prowadzi działania na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej, rozbudowuje placówki oświatowe, udoskonala bazę sportową, modernizuje place zabaw, dba o opiekę nad dziećmi do lat 3. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie Programu „Karty Dużej Rodziny”. Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wychowywanie dzieci to nie tylko wielka odpowiedzialność, ale i ciężka praca. I do tego bardzo kosztowna. Im więcej dzieci, tym większe wydatki, większy wysiłek organizacyjny. Ale są też ogromne plusy – większa rodzina to także więcej miłości okazywanej nam przez pociechy.

Karta dostępna jest dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) muszą zamieszkiwać na terenie Gminy Sokółka. Karta obejmuje także członków rodzin zastępczych. Aby otrzymać kartę, wystarczy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Duża rodzina to także większe wydatki. Niezależnie od tego czy zarabia się płacę minimalną czy też znacznie powyżej średniej krajowej, utrzymanie tak licznej rodziny to znaczne obciążenie dla budżetu. Zdajemy sobie sprawę, że przy trójce czy czwórce dzieci na dalszy plan schodzą zajęcia plastyczne, muzyczne czy też sportowe, a opłaty za żłobek czy przedszkole płacone potrójnie czy czterokrotnie także odciskają się na domowych finansach. Dlatego wprowadzana karta nie będzie uzależniona od wysokości dochodów.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system wielu zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta, stworzona z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zwiększeniu dostępności do zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, sportowych i kulturalnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wprowadzone zostały również lokalne zniżki (na terenie gminy Sokółka), takie jak:

  • niższe opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim;
  • niższe opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach;
  • zniżki na basen i zajęcia organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce;
  • zniżki na zajęcia organizowane przez Sokólski Ośrodek Kultury;
  • bezpłatne uczestnictwa w programach pomocy środowiskowej i profilaktycznej, prowadzonych przez Gminę Sokółka.

Liczymy na to, że do programu włączą się także sokólscy przedsiębiorcy, a uczestnicy programu „Karta dużej rodziny” zyskają bonifikaty, np. przy zakupie odzieży, książek i podręczników, czy też otrzymają zniżki na opiekę dentystyczną i inne usługi. Oceniamy, że liczba rodzin wielodzietnych na terenie Miasta i Gminy to około 264, co oznacza około 1437 mieszkańców.

Wprowadzenie Programu „Karta Dużej Rodziny” pociąga za sobą zmiany w uchwałach:

  • Uchwała w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Sokółka oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku;
  • Uchwała w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sokółka;
  • Uchwała w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce;
  • Uchwała w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce.

DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie rodzica (edytowalne)  Oświadczenie rodzica (pdf)

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Uchwała Nr 11/058/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Sokółka programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym pod nazwą: „Sokólska Karta Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny – pytania i odpowiedzi

Zniżki jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

___________________________________________

Inne informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny >>

Skip to content