Druk deklaracji śmieciowej

Od 26 marca 2015 r. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokółka. Osoby, które złożyły deklarację w poprzedniej wersji, a dane w niej podane są nadal aktualne NIE MUSZĄ SKŁADAĆ NOWYCH DEKLARACJI.

W deklaracji, oprócz danych adresowych i danych nieruchomości należy przede wszystkim określić liczbę osób zamieszkujących nieruchomości i określić czy odpady będą zbierane selektywnie, bo wpływa to na wysokość opłaty.

DO POBRANIA:
Edytowalny druk deklaracji
Druk deklaracji w formacie .pdf
Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Sokółce

Druki deklaracji dostępne są również w punkcie informacyjnym na parterze urzędu oraz w pokoju nr 309 na II piętrze.

Stawka opłaty miesięcznej w gminie Sokółka wynosi odpowiednio:
–  5 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane selektywnie
–  8 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane nieselektywnie

Opłaty należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce, przelewem na rachunek bankowy urzędu lub na indywidualny rachunek bankowy nadany dla nieruchomości.

Wypełnione deklaracje przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce (pierwsze piętro, pokój nr 207), oraz w pokoju nr 309 na II piętrze.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w pokoju nr 309 oraz pod nr telefonu: 85 711-09-00.

UMS


Zobacz również

Skip to content