Zaproszenie do udziału w konkursie

Muzeum Ziemi Sokólskiej przy Sokólskim Ośrodku Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkolną z powiatu sokólskiego do udziału w konkursie. Tematem przewodnim jest rynek sokólski, gdyż konkurs to część projektu: „Wędrówka po poniedziałkowym targu”, realizowanego przez muzeum, a dofinansowanego z grantu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK.

plakat-konkurs-rynek

Konkurs, w zależności od wieku dzieci, przybiera dwie formy:

  • Uczniowie szkół podstawowych mogą zgłaszać prace plastyczne wykonane techniką dowolną, dotyczące tematu sokólskiego targu.
  • Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać reportaże w postaci wywiadu audio, filmu czy też cyklu fotografii, dotyczące tematu sokólskiego targu.

Prace konkursowe, wraz z wypełnionymi i podpisanymi kartami zgłoszeniowymi prosimy dostarczyć do dnia 15 maja 2015 roku do Muzeum Ziemi Sokólskiej lub do Sokólskiego Ośrodka Kultury. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku czerwca.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w załącznikach, na stronie www.sok.org.pl oraz na stronach Muzeum i Sokólskiego Ośrodka Kultury na Facebook`u.

DO POBRANIA: Informacja wraz z kartą zgłoszeniową

Ola Pluta
Muzeum Ziemi Sokólskiej

Skip to content