Załatwianie spraw łatwiejsze po 1 marca

Z początkiem marca wchodzą w życie nowe ustawy: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzone zmiany mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

Nowy wzór dowodu osobistego, łatwiejszy do wypełnienia wniosek i możliwość złożenia go w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce – to zmiany, jakie czekają nas od 1 marca 2015 r. Łatwiej będzie również o ślub w plenerze oraz nadanie dziecku imienia o obcym brzmieniu. Urzędy gmin będą miały dostęp do zintegrowanego Systemu Rejestrów Państwowych. Jest to jedna, centralna baza danych zawierająca m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. W życie wejdą też ustawy, które dają podstawę prawną do wspomnianych zmian.

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdują się szczegółowe informacje o wprowadzanych zmianach: www.msw.gov.pl

DO POBRANIA: Ulotka informacyjna dotycząca nowych dowodów osobistych

Źródło: msw.gov.pl


Zobacz również