Konsultacje społeczne w spr. drogi nr 673

20 lutego 2015 r. w godzinach 12.30 – 14.30 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 w Sokółce odbędą się konsultacje społeczne na których zostanie zaprezentowana rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku Sokółka – Dąbrowa.

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

W Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, od 30 stycznia 2015 r. do dnia 20 lutego 2015 r. można zapoznać się z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej i na formularzu zgłosić uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozbudowy drogi oraz złożyć je w urzędzie lub przesłać na adres inwestora lub Biura Projektów Arteria s.c., 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412.

DO POBRANIA:
Informacja dotycząca konsultacji
Formularz do zgłaszania uwag i wniosków
Koncepcja przebiegu drogi (nowa wersja)

Joanna Pogorzelska
Biuro Projektów Arteria s.c.

Skip to content