Zatrzymaj swój 1% podatku w Sokółce

1-procent-sokolka

Często pieniądze z 1% wypływają z naszej gminy do dużych miast (np. do Warszawy), bo podatnicy przekazują swój odpis głównie na duże, znane organizacje. Być może lepiej jest zostawić swój jeden procent podatku na potrzeby lokalnej społeczności.

To czy w naszej gminie odbędzie się ciekawa i potrzebna inicjatywa, czy pomoc otrzymają mieszkańcy naszej gminy zależy również od tego czy zostawisz swój 1% dla lokalnych organizacji. 

___

Hufiec ZHP w Sokółce

1procent-zhp

– to organizacja posiadająca ponad 100-letnią tradycję
– skupia ponad 150 tys. dzieci i młodzieży
– jest największą organizacją wychowawczą w Polsce
– stoi na straży tradycyjnych wartości
– około 10 tys. instruktorów wspiera wychowanie dzieci i młodzieży, uczy wielu pożytecznych rzeczy, sprawiając, że są bardziej odpowiedzialni i samodzielni
– jest organizacją godną zaufania, wielokrotnie nagradzaną za swoją działalność.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka

Nr KRS: 0000271846 (Dopisek: “Hufiec ZHP w Sokółce”)

___

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Wspierając swoim 1% Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” wspierasz m.in. wypoczynek letni dzieci, program stypendialny. Fundacja bezpłatnie pomoże wypełnić Twój PIT.

Fundacja SFL wspiera finansowo inicjatywy i przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego. Fundusz wspiera również inicjatywy na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Nr KRS: 0000026308

___

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Sokólskiej “Barka”

Misją organizacji jest wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Ziemi Sokólskiej poprzez wyrównywanie życiowych szans jej mieszkańców, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, bezrobotne). Pozyskiwane pieniądze (dotacje celowe, 1%) są przeznaczane na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, rozwijających ich wiedzę i umiejętności, a przez to zwiększających szanse na udany start w szkołach wyższego szczebla. “Barka” prowadzi również szeroko rozumianą aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Organizuje dla nich szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczne i zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zatrudnienie wspomagane, grupy wsparcia. Szczegóły dotyczące podejmowanych przedsięwzięć i ich rezultatów na stronie www.barka.internetdsl.pl.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Sokólskiej “Barka”

Nr KRS: 0000282524

Skip to content