Zwołanie II Sesji Rady Miejskiej

herb_sokolki_140x165

W zawiązku z Postanowieniem Nr 40/2014 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 3 grudnia 2014 r. zwołuje się II Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 9 grudnia 2014 r, (wtorek) o godz. 14:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi sesji:

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl


Zobacz również

Skip to content