Nowa rada rozpoczęła pracę

pierwsz_sesja

Rozpoczęła się siódma kadencja gminnego samorządu. W poniedziałek 1 grudnia ślubowanie złożyły osoby, które zdobyły mandaty radnych Rady Miejskiej w Sokółce. Inauguracyjna sesja odbyła się w Kawiarni „Lira”.

Obrady otworzył Radny Senior Stanisław Pałusewicz, który powitał ustępującego Burmistrza Sokółki Stanisława Małachwieja oraz jego następczynię Ewą Kulikowską. Nowy Burmistrz Sokółki rozpocznie urzędowanie po złożeniu ślubowania przed Radą Miejską. Stanie się to w najbliższych dniach.

Następnie radni powołali Komisję Skrutacyjną. W jej skład weszli: Karol Puszko, Antoni Czaplejewicz, Andrzej Łukaszewicz i Mariusz Bienasz. Na Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszono dwie kandydatury. Radny Sławomir Sawicki zaproponował objęcie tego stanowiska przez Jadwigę Bieniusiewicz, natomiast Radna Dorota Babynko zaproponowała, aby Przewodniczącym był Daniel Supronik. Oboje wyrazili zgodę na kandydowanie. W tajnym głosowaniu Jadwigę Bieniusiewicz poparło sześć osób, zaś Daniela Supronika – 13. Wybór Wiceprzewodniczących Rady przełożono na kolejną sesję.

Przypominamy skład Rady Miejskiej w Sokółce:

Jarosław Panasiuk (PSL)

Tomasz Tolko (Dialog i Współpraca)

Antoni Czaplejewicz (Porozumienie Samorządowe 2014)

Marian Rozmysłowicz (Dialog i Współpraca)

Karol Puszko (Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke)

Andrzej Kirpsza (Porozumienie Samorządowe 2014)

Helena Kozłowska (PiS)

Krystyna Gołko (PiS)

Stanisław Pałusewicz (PSL)

Mariusz Bienasz (Dialog i Współpraca)

Michał Tochwin (Dialog i Współpraca)

Antoni Cydzik (Na Rzecz Sokółki)

Sławomir Sawicki (Zwykli Mieszkańcy)

Jadwiga Bieniusiewicz (PiS)

Dorota Babynko (PiS)

Marek Awdziej (Na Rzecz Sokółki)

Daniel Supronik (PiS)

Piotr Borowski (Dialog i Współpraca)

Jerzy Piotr Saciłowski (Porozumienie Samorządowe 2014)

Andrzej Łukaszewicz (PiS)

Helena Czaplejewicz (PSL)

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content