Kilka religii, jedna modlitwa

Na wyjątkowe wydarzenie zaprosili Burmistrz Sokółki i Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach. 23 października obok Pomnika Wielokulturowości w Sokółce odbyła się Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwość na świecie. Podobne wydarzenie zostało zainicjowane w 2012 roku, kiedy przedstawiciele społeczności muzułmańskiej zaprosili katolików i prawosławnych do wspólnej modlitwy. W maju 2014 roku o światowy pokój modlono się w Bohonikach.

modlitwa_o_pokoj-012

Tym razem pod Pomnikiem Wielokulturowości stanęli obok siebie: ks. Marcin Kuczyński z Parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk – Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego oraz imam Aleksander Bazarewicz z Bohonik. Świadkami modlitwy byli m.in.: Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej oraz jego Zastępcy – Krzysztof Szczebiot i Piotr Bujwicki, a także Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, Wójt Szudziałowa Mariusz Czaban, Wójt Kuźnicy Jan Kwiatkowski oraz przedstawiciele służb mundurowych. 

Zebranych powitał Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej, który wyraził swoją radość z faktu, że wielokulturowa Ziemia Sokólska może być świadkiem takich wydarzeń.

Jako pierwszy modlitwę odmówił ks. Marcin Kuczyński, następnie – Proboszcz Włodzimierz Misiejuk, a po nim – imam Aleksander Bazarewicz.
– Od pokoju i sprawiedliwości zależy ład na świecie. Wszyscy musimy żyć według tych wartości – podkreślił imam.

W programie uroczystości znalazło się również wręczenie – przyznanego przez Prezydenta RP – Srebrnego Krzyża Zasługi dla Prezesa Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, a jednocześnie Zastępcy Burmistrza Sokółki Piotra Bujwickiego. Odznaczenie wręczył Wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski. Piotr Bujwicki został uhonorowany za propagowanie i kultywowanie tożsamości religijnej i kulturowej mniejszości etnicznych w Polsce.
– Serdecznie dziękuję za te szczególne wyróżnienie – powiedział nie kryjąc wzruszenia Zastępca Burmistrza Sokółki Piotr Bujwicki.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content