Odsłonięcie pomnika Papieża przed Gimnazjum

odsl_pomnika_jp2-021Zgromadził nas w tym miejscu Wielki Papież, Polak, Święty Jan Paweł II. Oto za chwilę będziemy świadkami odsłonięcia pomnika Największego Syna Narodu Polskiego – powiedział Zastępca Burmistrza Piotr Karol Bujwicki do uczestników uroczystości, która odbyła się 16 października w Sokółce. Uroczystość była związana z odsłonięciem pomnika Jana Pawła II w sokólskim Gimnazjum nr 1, którego patronem jest Papież Polak.

O godz. 9 w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego została odprawiona msza. Przewodniczył jej Metropolita Białostocki, Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod Gimnazjum nr 1. Kolumnę prowadziła Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki.

– Odsłonimy dzisiaj pomnik św. Jana Pawła II, który wzniesiono w 10. rocznicę nadania imienia dla naszego Gimnazjum. Budowy popiersia i umiejscowienie go na placu przed szkołą jest wspólną inicjatywą samorządu lokalnego, kościoła i naszej placówki. Podejmując się realizacji tego projektu, założyliśmy, że figura Jana Pawła II usytuowana w tym  miejscu, będzie inspiracją dla społeczności szkolnej, a także społeczności lokalnej do pielęgnowania pamięci o naszym patronie, do umacniania dobroci i otwartości na drugiego człowieka. Będzie bazą, na której powstaną żywe pomniki dobrych, uczciwych i szlachetnych ludzi wychowanych w oparciu o nauczanie Jana Pawła II – powiedziała Bożenna Łazarewicz, Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Sokółce.

Autorką pomnika jest dr hab. artysta rzeźbiarz Jadwiga Szczykowska – Załęska. Odlew wykonano z brązu w pracowni Juliusza i Barbary Kwiecińskich w Pleszewie. Na marmurowym cokole wyryto słowa Jana Pawła II „Od Was zależy jutrzejszy dzień”. W imieniu szkolnej społeczności Dyrektor Bożenna Łazarewicz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia Wielkiego Patrona: pomysłodawcom i realizatorom – Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Gniedziejko, Burmistrzowi Sokółki Stanisławowi Małachwiejowi, Zastępcom Burmistrza Sokółki – Krzysztofowi Szczebiotowi oraz Piotrowi Bujwickiemu, Radzie Miejskiej i jej Przewodniczącemu Robertowi Rybińskiemu, Stowarzyszeniu „Barka” i wszystkim ofiarodawcom.

Głos zabrał Zastępca Burmistrza Sokółki Piotr Karol Bujwicki.
– Mamy dziś wyjątkowy dzień. Dokładnie 36 lat temu – 16 października – świat usłyszał, że „Habemus Papam” („Mamy Papieża”). Na balkonie Bazyliki św. Piotra w Watykanie ukazał się dotychczasowy Kardynał Krakowski Karol Wojtyła, który przybrał imię Jana Pawła II. Wielu przyjęło wybór nowego następcy Apostoła Piotra z niedowierzaniem. Szybko okazało się, że decyzja kardynałów zebranych na drugim w 1978 roku konklawe stała się decyzją przełomową w dziejach Polski, Europy i świata. Przez ponad 26 lat pontyfikatu Papież Polak niezłomnie głosił Ewangelię na wszystkich kontynentach, dając swoją osobą wspaniały przykład do naśladowania w różnych sytuacjach życiowych. Ogromny autorytet Jana Pawła II sprawił, że jego postać chętnie wybierano na patrona placówek i instytucji. Wśród nich znalazło się sokólskie Gimnazjum nr 1. Papież Polak został patronem Waszej szkoły we wrześniu 2004 roku. Przypomniano wówczas słowa Naszego Wielkiego Rodaka , który powtarzał, że „w wychowaniu chodzi o to, żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, a także o to, aby więcej był, aniżeli więcej miał”. Tą zasadą od 10 lat kierują się nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sokółce. W 2005 roku obok Waszej szkoły posadzono Dąb Papieski, będący darem burmistrza Wadowic dla sokólskiego gimnazjum. Teraz przed wejściem do Waszej szkoły odsłonimy pomnik Jana Pawła II. Ten pomnik to wyraz pamięci i ogromnego szacunku, jakim cieszy się wśród Sokółczan Papież Polak. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej wspaniałej inicjatywy, która ma przypominać wszystkim postać Wielkiego Papieża. Na zakończenie życzę, aby Wasza szkoła – mająca za patrona Świętego Jana Pawła II – była domem, w którym rośnie nowe pokolenie, z sercem otwartym na prawdę, na dobro, otwarte na radość, na Boga i na drugiego człowieka – podkreślił Zastępca Burmistrza Sokółki Piotr Karol Bujwicki.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali również przemówienia Posła Jarosława Zielińskiego.
– Papież często powtarzał młodym ludziom, że „musicie od siebie wymagać, nawet wtedy, kiedy inni od was nie wymagają”. Nigdy nie wolno godzić się na przeciętność i byle jakość – powiedział Poseł Jarosław Zieliński.
– Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość nie zakończy się na poświęceniu pomnika, ale będzie ona punktem wyjścia do dalszych nauk pobieranych od Jana Pawła II. Pamiętajmy, że „verba docent, exempla trahunt” – dodał Metropolita Białostocki Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski.

Po uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pomnika, Ksiądz prof. dr hab. Adam Skreczko wygłosił wykład „Święty Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży”. Uczniowie Gimnazjum nr 1 zaprosili do obejrzenia części artystycznej.
Uczestnicy uroczystości mieli też okazję zwiedzić Izbę Patrona. Wśród zgromadzonych tam eksponatów znajduje się m.in. relikwia – fragment sutanny Jana Pawła II oraz kamień z posadzki Bazyliki św. Piotra.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content