Razem można więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej ,,Baraka’’ w okresie wakacyjnym realizowało projekt pt. ,,Razem można więcej’’ współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, a skierowany do 8 niepełnosprawnych dzieci z powiatu sokólskiego.

Jego głównym celem był wzrost poziomu rozwoju psychofizycznego uczestników poprzez uczestnictwo w hipoterapii, warsztatach plastycznych i sportowych przy współudziale rodziców uczestników i młodzieżowych wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 w Sokółce w ich czasie wolnym od pracy i nauki. Projekt miał też za zadanie rozwijanie idei młodzieżowego wolontariatu poprzez zajęcia integracyjne.

W trakcie realizacji projektu zostały zorganizowane 2 sześciogodzinne wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego ,,Pod Złotą Podkową’’ w Kraśnianach. Zarówno uczestnicy, jak i wolontariusze, mieli możliwość skorzystania z zajęć hipoterapii, które usprawniają równowagę fizyczną oraz koordynację ruchową. Podczas zajęć plastycznych dzieci rozwijały zdolności manualne, spostrzegawczość oraz ćwiczyły koncentrację uwagi ,a w trakcie warsztatów sportowych – sprawność ruchową, refleks, umiejętność pracy zespołowej i kształtowały postawę współzawodnictwa.

Wszyscy uczestnicy spotkania z wielkim apetytem zjadali też upieczone na ognisku kiełbaski. Grom i zabawom na świeżym powietrzu towarzyszyło wiele śmiechu i radości.

Katarzyna Czepiel

Skip to content