Zaproszenie do składania wniosków

szlak_tatarski_logowki_1

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwoju wsi” oraz „Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.

Nabór wniosków trwać będzie w okresie od 7 do 22 sierpnia 2014 r.
Limit dostępnych środków – „Odnowa i rozwój wsi”: 206 727,16 zł
Limit dostępnych środków – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 65 016,68 zł

Wnioski należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w Sokółce, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka (budynek Sokólskiego Ośrodka Kultury).

Pełna informacja oraz formularze wniosków dostępne są na stronie http://szlaktatarski.org.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow

(NM)


Zobacz również

Skip to content