Konkurs „Inicjatywa Społeczna Roku 2013″

Wojewoda Podlaski zaprasza do udziału w konkursie „Inicjatywa Społeczna Roku 2013”, którego celem jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują najbliższe środowisko, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, kształtują zasady współżycia społecznego oraz integrują lokalną społeczność.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które prowadzą działalność na rzecz lokalnej społeczności, aktywizują najbliższe środowisko, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, kształtują zasady współżycia społecznego oraz integrują lokalną społeczność. Konkurs obejmuje inicjatywy zrealizowane w 2013 roku. Kategorie inicjatyw objętych konkursem:

  1. Inicjatywy edukacyjne i sportowe.
  2. Inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.
  3. Inicjatywy z zakresu polityki społecznej.
  4. Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.bialystok.uw.gov.pl

Skip to content