Wystawa szkiców autorstwa Wojciecha Krupy

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza w na lutową wystawę autorstwa Wojciecha Krupy pt. “Portrety odrzucone”.

Wojciech Krupa – urodzony w Sokółce w 1963 roku samouk. Zajmuje się malarstwem od 30 lat. Tworzy w oleju, pastelu i ołówku. Ulubiony temat – portret.
Dlaczego “Portrety odrzucone”? To są wstępne szkice z różnych powodów nie zaakceptowane przez zamawiającego i twórcę, ale są ważne w dorobku, gdyż pokazują pracę, proces twórczy. Wszystko ma swoją wartość nawet ułomne i na pozór brzydkie. I właśnie po to jest ta wystawa. Chodzi o to, że uczymy się popełniając błędy – mówi artysta.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenie dot. produktów lokalnych i turystycznych

lgd_szlak_tatarski_logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu “Produkty lokalne i turystyczne na obszarze LGD Szlak Tatarski”, które odbędzie się 13 lutego 2014 w Stanicy Kresowej w Poczopku.

Szkolenie skierowane jest do osób związanych z branżą turystyczną na obszarze LGD Szlak Tatarski. Uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienie.

Zgłoszenia należy dostarczyć do 11 lutego 2014 do godz. 16:00, osobiście lub drogą mailową na adres: szlaktatarski@gmail.com  ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych dotyczących:
– Uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sokółka
– Zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Sokółka oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku.

Uwagi należy wnosić na formularzu (do pobrania poniżej) w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na adres e-poczty oswiata@sokolka.pl lub do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Anna Żemajduk pok. 304 tel. 85 711-09-35.

DO POBRANIA:
Ogłoszenie wraz z formularzem (.pdf)

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na terenie gminy, właściwego powiatowego lekarza weterynarii do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokółka w 2014 r.

Opinie i uwagi o programie można składać w następujący sposób:
1) na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sokółce (w sekretariacie), Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, w dni robocze, w godz. 8.00 – 15.00 lub przesyłając pocztą;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@sokolka.pl lub faks (85) 711-09-11.

Zobacz więcej w BIP >>

JS

Stok gotowy na zawody

Już po raz piąty w Kundzinie koło Sokółki zostaną rozegrane Zawody Parafialne w Narciarstwie Alpejskim. Imprezie patronuje Burmistrz Sokółki.

zawody_narty_kundzin

Zawody zaplanowano na niedzielę 9 lutego. Początek rywalizacji o medale przewidziano na godz. 13.
– Warunki atmosferyczne są zdecydowanie bardziej sprzyjające niż przed rokiem. W związku z tym spodziewany się sporej liczby uczestników. Zapisy przyjmowane są do chwili rozpoczęcia zawodów – poinformował Adam Plichta, który zarządza stokiem w Kundzinie.

Organizatorzy przewidują, że impreza potrwa nie dłużej niż trzy godziny.

(UM)

Skip to content