Powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy

projekt_nfdk_baner_800

Projekt „Powrót do aktywności 2 – powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy” skierowany jest do 40 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia lub  zarejestrowanych jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania w wieku do 30-tego roku życia (30 osób) i po 50-tym roku życia (10 osób). Celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej 40 osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie miasta Białystok oraz na terenie powiatu białostockiego i sokólskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

W projekcie zaplanowane są następujące działania:

  • Szkolenia zawodowe
  • Ogrodnik terenów zieleni z modułem tzw. „EKO-OGRODU”
  • Sortowacz surowców wtórnych z modułem tzw. „EKO- RECYKLINGU”
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  • Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
  • Technik prac biurowych
  • Pomoc kuchenna
  • Doradztwo zawodowe
  • Płatne staże zawodowe u pracodawcy
  • Pośrednictwo pracy

Termin realizacji projektu: od 1.11.2013 r. do 30.04.2015 r. Rekrutacja jeszcze trwa ! Zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu – Podlaskie Forum Doradztwa Kariery
ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 402, 15-102 Białystok
tel. 85 651 02 50, tel. kom. 604 734 571
www.doradztwokariery.pl, e-mail: szkolenie.pfdk@gmail.com

Damian Godlewski

Skip to content