Fundusz sołecki zmienia wieś

Janowszczyzna
Janowszczyzna

369 tys. 474 zł – taką kwotę wykorzystano w 2013 roku na Fundusz Sołecki w sokólskiej gminie. W poprzednim roku przeznaczono na ten cel 352 tys. 242 zł, natomiast w roku 2011 – 348 tys. 719 zł.

W ramach środków przewidzianych na Fundusz Sołecki wykonywane są inwestycje, które służą lokalnym społecznościom. Poniżej przedstawiamy przykłady wykorzystania tych pieniędzy przez mieszkańców niektórych wsi w 2013 roku.

W Malawiczach Dolnych zamontowano kominek i przerobiono system ocieplania w budynku klubu i biblioteki. Inwestycja kosztowała 3 tys. zł.

Mieszkańcy Wysokich Lasek postanowili przeznaczyć swój Fundusz Sołecki w wysokości 4.416 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego.

Przy Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie urządzono plac zabaw za 8.500 zł.

W Boguszach zakupiono kostkę brukową i krawężniki, a następnie w czynie społecznym mieszkańcy ułożyli chodnik przy wjeździe do wsi od strony Sokółki. Inwestycja kosztowała 12.700 zł.

Fundusz Sołecki w Kraśnianach został przeznaczony na wymianę wykładziny w świetlicy wiejskiej. Koszt tych prac to 4 tys. zł.

W Starej Kamionce urządzono skwer zieleni w pobliżu szkoły (3.400 zł) oraz ułożono kostkę brukową przy wjeździe do tej placówki (12.600 zł).

W Geniuszach wymieniono okna w Szkole Podstawowej (9.100 zł).

Drahle zyskały nową wiatę przystankową za 8 tys. zł.

Nowe wiaty pojawiły się też w Wierzchłowcach (6.500 zł) oraz Straży (6 tys. zł).

W Igryłach wykonano bramę wjazdową na boisko (3.200 zł).

Mieszkańcy Sokolan postanowili zainwestować w remont klubu (10.600 zł).

Z kolei mieszkańcy Zawistowszczyzny zamontowali nowe elementy na placu zabaw (6.243 zł).

Identycznie postąpili mieszkańcy Zadworzan, którzy przeznaczyli na swój plac zabaw 2.804 zł. Dodatkowo w Zadworzanach wybudowano chodnik do wiaty przystankowej (5.004 zł).

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content