Przydatne informacje dotyczące PSZOK

elektro-smieci

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Sokółka w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się przy ul. Targowej 9 w Sokółce.

Prowadzącym PSZOK jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Sokółce, przy ul. Targowej 15.

Jakie odpady można oddać do PSZOK?
W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady, w szczególności, zgodnie z regulaminem:
1) meble i odpady wielkogabarytowe;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
3) odpady poremontowe w małych ilościach;
4) zużyte baterie i akumulatory;
5) zużyte opony;
6) płyty CD, DVD w małych ilościach.

Dodatkowo dwa razy w roku będzie organizowana akcja bezpłatnego odbioru opon samochodowych. Informować o takich akcjach będzie można przeczytać na naszych stronach..

Do PSZOK nie przyjmowane są odpady zmieszane jak, np:
1)   odpady zawierające azbest;
2)   szyby samochodowe;
3)   szkło zbrojone, hartowane i szkło okienne;
4)   zmieszane odpady komunalne;
5)   części samochodowe;
6)   odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami oraz materiały izolacyjne;
7)   padłe zwierzęta;
8)   odpady wskazujące, iż pochodzą z działalności gospodarczej;
9)   odpady niebezpieczne.

Regulamin korzystania z PSZOK


Zobacz również

Skip to content